قوانین:

1-کلیه محتویات فروشگاه سایت ERMA با رضایت صاحب اثر ارائه میگردد.

2-کلیه درگاه های پرداخت دارای مجوز و قانونی و امن میباشد.

3-برای ارائه خدمات به دانشجویان و دانش آموزان وارد کردن صحیح اطلاعات تماس ضروری می باشد.